filmografía


   >  ÖDLAND

        documental de creación  |  + 60 min.  |  2023 (desenvolvendo)


  >  NOGUEIRA

       documental experimental  | hd |  14 min.  |  2022  (en postprodución)


 >>  SANSa SOLEIL

        experimental  | hd |   7 min.  | wp  ·  Chanfaina  Lab ,  2015


 >>  PIEDAD

        documental  | hd |   73 min.  |  wp  ·  Miradas Doc , 2012

         produción de  Amén Cinema  milpinton filmes .