coordenadas


               
 ÖDLAND coma  Non - Lugar     
  
 · descampado          
· terrain vague         
    · espazos de tránsito      
      
     
mais, antes que calqueira outra cousa, 
 
ÖDLAND é desenvolver un filme,  
habitándoo, coma quen cultiva  
unha horta comunal no extrarradio.  


¬ OR  

 

 

teaser

teaser 2020

wip

  documental creativo | + 60 min. | > preprodución

           

son    :       AMANDA VILLAVIEJA

            imaxe    :       LUCIA C. PAN 

            edición   :     XACIO BAÑO  

            dirixe    :       OTTO  ROCA  

     produce   :   MILPINTON  FILMES