coordenadas


Que acontece nos ÁNGULOS CEGOS da nosa vida (?)


            ÖDLAND coma Non - Lugar         
  
 · descampado          
· terrain vague         
    · espazos de tránsito      
     
 
 
ÖDLAND é desenvolver un filme  
habitándoo, coma quen cultiva  
unha horta comunal no extrarradio.  


¬ OR  

 

 

teaser

 documental de creación | + 60 min. | > en produción
teaser 2021

equipo


           

ANDREA QUINTANA ………… artista variopinta // as herself

ESTER MARTÍNEZ …………………………….. bernal // as herself

AMANDA VILLAVIEJA ………………………………. son en rodaxe

LUCÍA C. PAN ………………………………….. cinematografía · dop

XACIO BAÑO …………………………………………………………. edición

ALEJANDRO CASTILLO ……………………………. deseño sonoro

DIEGO LÓPEZ CALVÍN ……………………… fotógrafo en rodaxe

ISABEL VILA ……………………………………………… deseño gráfico

ANDREA VILLA …………………………………………… comunicación

MATHILDE BÄCHLER-KLEIN ………………………….. traducción

PATRICIA SÁNCHEZ ………………………… produción en rodaxe

OTTO ROCA ………………………….………….. dirección / produción

  

unha produción de

MILPINTON  FILMES  

           

co financiamento da

AGADIC

[ 2021 / 2022 ]

aseroramento na investigación

ERGOSFERA

apoio no desenvolvemento de

Festival de Cine independiente de Barcelona

Premio NON-FINITO para postprodución de son | Figtree Studios · Alejandro Castillo

pola inquietude sonora descrita na creación audiovisual.

asesoría contable

ATC