coodernadas


               
 ÖDLAND coma  Non - Lugar     
  
 · descampado          
· terrain vague         
    · espazos de tránsito      
      
     
mais, antes que calqueira outra cousa, 
 
ÖDLAND é desenvolver un filme,  
habitándoo, coma quen cultiva  
unha horta comunal no extrarradio.  


¬ OR  

 

 

teaser

teaser 2020

wip

  documental creativo | + 60 min. | > preprodución

            dirixe    :       OTTO  ROCA  

       produce     :     MILPINTON  FILMES